Rombouts sinds 1530

 

ROMBOUTSCOLLEGE


R.K. Scholengemeenschap Atheneum - Havo - VMBO
Schoolstraat 16
6443 BT Brunssum
Telefoon: (045) 5258616

Rombouts College Website

 


GESCHIEDENIS

De school is opgericht op initiatief van een Brunssumse stuurgroep onder leiding van de oud-gemeentesecretaris, de heer P.L.Houben in samenwerking met de paters Franciscanen te Heerlen. Naar één van de paters Franciscanen is de school genoemd. En wel naar de man, die in 1913 de eerste H.B.S. in de regio stichtte:

Pater Damascenus Rombouts

Damascenus Rombouts OFM (Jacobus Johannes Rombouts 1878-1946)

In september 1965 startte het Romboutscollege in een houten noodgebouw op de grens Brunssum-Heerlen aan de Brederostraat. Net op Heerlens grondgebied, want het Romboutscollege was toen nog een dependance van het Bernardinuscollege. Uitbreiding van het gebouw was weldra noodzakelijk. Er kwam een tweede gebouw aan de Vondelstraat. Dat kwam op Brunssums gebied te liggen, omdat de school in 1968 zelfstandig werd. In 1980 volgde de verhuizing naar een permanent stenen gebouw dicht bij het centrum van Brunssum aan de Rumpener- en de Schoolstraat, met als resultaat een goede accomodatie voor het geven van modern onderwijs.

Behalve het verkrijgen van een goede huisvesting zijn er ook ontwikkelingen geweest op lange termijn. In dat opzicht opzicht is de school duidelijk een deel van de maatschappij. Zo’n ontwikkeling is bijvoorbeeld de democratisering. Vanaf het begin werd toegewerkt naar overleg om alle groeperingen bij de school en bij de opvoeding te betrekken. Er kwam een ouderraad, een leerlingenraad, een docentenraad, een raad van niet-onderwijzende medewerkers en de medezeggenschapsraad.

In 1990 werd de fusie tussen het Romboutscollege en de Mavo Bronsheim gerealiseerd. Alle afdelingen zijn sedert augustus 1997 gehuisvest in het gebouw aan de Schoolstraat.

 

Bernardinuscollege

Damascenus Rombouts O.F.M. oprichter en directeur Bernardinus College (1878 - 1946)

Pater Damascenus Rombouts werd op 14 januari 1878 in Rotterdam geboren en gedoopt Jacobus Johannes Rombouts. Hij trad in 1896 in bij de Franciscanen en werd na zijn priesterwijding in 1903 aangewezen als docent filosofie aan de opleidingsschool van de Franciscanen te Wychen. Op 6 september 1910 werd hij, op de jonge leeftijd van 32 jaar, overste van het nieuwe Franciscanenklooster in Nieuwe-Niedorp (Noord-Holland). In 1913 werd hij benoemd tot directeur van de pas opgerichte hbs voor jongens in Heerlen. Tijdens zijn verblijf in Noord-Holland behaalde hij op 12 december 1912 de akte Staatsinrichting M.O. Op 9 december 1916 slaagde hij voor de akten Staathuishoudkunde M.O. en Statistiek K XI. De nieuwe school begon in 1913 met een driejarige hbs met nadruk op de bètavakken. In 1918 werd de vijfjarige hbs ingevoerd. In hetzelfde jaar werd gestart met een driejarige middelbare handelsschool (mhs). In 1920 kreeg de mhs een vijfjarige opleiding. Pas in 1932 kwam er een afdeling hbs-A en in 1930 werd gestart met het gymnasium.

Pater Rombouts was directeur van de hbs van 1913 tot 1943. Daarnaast was hij van 1918 tot 1927 tevens directeur van de mhs en van 1930 tot 1937 bovendien rector van het gymnasium. Hij gaf ook les in godsdienst en staatsinrichting. Vele jaren combineerde hij zijn onderwijswerk met de leiding over het klooster van de Franciscanen in Heerlen. In de jaren 1925 - 1928 en 1931 - 1934 werd hij door zijn medebroeders tot definitor gekozen, oftewel lid van het bestuur dat de provinciaal van de Nederlandse franciscanen advies geeft.

 

Bernardinus College Heerlen

Dertig jaar lang was Rombouts hoofd van de directie van het St.Bernardinuscollege.
In Rombouts beslissingen en toespraken als directeur speelde zijn opleiding als filosoof een rol, maar toch was het intellectuele niet overheersend in zijn persoonlijkheid. Hij had meer de goedheid, zachtheid en beminnelijkheid van een gevoelsmens. Met hart en ziel leefde hij mee met het wel en wee van zijn leraren en leerlingen, niet alleen op school, maar ook thuis. Waren er conflicten tussen leraren en leerlingen, dan deed zijn gevoel hem wel eens kiezen voor de zwakste partij. Een leerling die zich na een ernstige overtreding bij Pater Rombouts moest melden ging zelden met schrik en beven. Ook zijn taak als priester vatte hij serieus op. In de toespraken tot de leerlingen wist hij met korte zinnen meer bij de jongens te bereiken dan met lange betogen. Nauwgezet zorgde hij ervoor dat de leerlingen regelmatig de schoolmis bijwoonden. De laksheid en slordigheid van veel jongens in dit opzicht hebben hem heel wat ergernis bezorgd.
Ondanks zijn leidinggevende functies van directeur, rector, kloosteroverste en definitor bleef hij een eenvoudig en hartelijk man. Zijn grote voorbeeld in dit opzicht was St. Franciscus. In de ruime directeurskamer heeft zich nooit thuis gevoeld. Deze kamer gebruikte hij alleen voor zakelijke bijeenkomsten. Rombouts voelde zich meer op zijn gemak in zijn eenvoudige kloostercel. Hier trok hij zich terug voor zijn drukke werkzaamheden.
Op 31 augustus 1935 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Bij zijn huldiging op school op 12 september kreeg hij door leraren en leerlingen een geschilderd portret aangeboden, gemaakt door een oud-leraar van de school, de Maastrichtse kunstenaar Jef Scheffers.Aan het eind van het schooljaar 1936 - 1937 bleek dat er iets aan de hand was met Rombouts’ gezondheid. Hij moest enkele maanden rust nemen. Na zijn terugkeer in september 1937 bleef hij alleen directeur van de hbs en hield hij zich verder bezig met de algehele leiding van de school. Pater Bouwman werd rector van het gymnasium.
Een jaar later werd op grootse wijze het vijfentwintigjarig bestaan van de school gevierd. Er verscheen in dat jaar een dik gedenkboek met als titel "St. Bernardinus Heerlen 1913 - 1938". Pater Rombouts kon bij die gelegenheid zijn vijfentwintigjarig jubileum als directeur vieren. De school, die bij zijn aantreden als directeur net was gestart, telde bij zijn pensionering in 1943, 562 leerlingen verdeeld over hbs, mhs en gymnasium. Na dertig jaar hard werken brak voor Pater Rombouts een periode van rust aan, waarvan hij niet lang heeft kunnen genieten. Op 16 april 1946 is hij op 68-jarige leeftijd overleden.

Literatuur:
C. Sloots, 1913-1938: vijfentwintig jaar Sint Bernardinus, Heerlen 1938, 89
St. Bernardinusgymnasium Heerlen 1930-1955 (extranummer Binden en Bouwen), 16 - 17.
SAH, collectie bidprentjes, pater Damascenus Rombouts o.f.m
.

De Onderwijsstichting Sint-Bernardinus is het bestuur van het merendeel van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Parkstad-Limburg. De OSB biedt werkgelegenheid aan ruim 1000 werknemers en haar scholen worden bezocht door 10.000 leerlingen. Het onderwijsaanbod is ruim (wij bieden alle vormen van voortgezet onderwijs aan), concurrerend en het onderscheidt zich o.a. doordat naast de reguliere opleidingsmogelijkheden ook alternatieve vormen van onderwijs worden aangeboden, zoals tweetalig onderwijs en praktijkonderwijs.

Meer over de Franciscanen Rombouts hier

 

En ook op Wikipedia : Damascenus Rombouts

wikipedia


 

Go to top