Rombouts sinds 1530

 

 

Zeven eeuwen Donkers, Donckers, De Doncquers

Boeren, burgers en baronnen

 
  L.F.W. Adriaensen  
  Stamboom Donkers - 'Aan de oevers van de Maas'  
     
  - Ravenstein -

(pag. 625 - 679)
 
     
   
Ravestein 1674 door Bouttats
 
Gezicht op Ravenstein, 1674 (Bouttats, Thoneel der steden).
 
Voorouders van Maria Petronella Lucia Rombouts-Donkers (1886-1987)
 

Pagina 625

XII-o. OTT JANSEN DONCKERS trouwde te Ravenstein op 15 mei
1691 met Marij Franssen Mulders, die in 1664 is geboren te Oss.
Zij was een dochter van Frans Hendrick Mulders en Heijlken Gerrit
Cluppers, herbergiers en bierbrouwers in den Engel aan de Peperstraat
te Oss. Deze herberg (thans Heuvel 35) was tot 1483 bezit van Peter
Henrick Donckers en zijn weduwe Christijn Bardeyn (volgt op p. 1051). In
1693 verkochten Dielis Franssen, Ott Jansen en zijn vrouw Marij en hun
onmondige zus Aelken den Engel voor f 1155.

Ott en Marij bewoonden in 1701 als huurders het huis de Oranjeboom in de Nieuwstraat te Ravenstein. Ott pachtte in 1695 voor f 138 de bier, wijn, asijn en allerhandt gebrande wateren accijns in de stadt Ravenstein en 5 Maesdorpen.2895 De smalle tiende van Reek pachtte hij in 1697 voor f 5. Te Ravenstein is hij op 5 juni 1706 overleden.

 

 
 

Ravenstein Brouwerij de Oranjeboom

 

Ravenstein Brouwerij de Oranjeboom

 
 

 

Pagina 649

XIII-t. JAN OTTEN DONCKERS is op 26 april 1700 te Ravenstein gedoopt.
Toen hij op 7 juli 1725 in Den Bosch in ondertrouw trad met Elisabeth
Janssen van Doorn, woonde hij daar in de Kruisstraat; het huwelijk werd
gesloten te Rosmalen op 22 juli 1725. In 1736 kocht hij voor f 1770 een
huis en achterhuis in de Kerkstraat met een achteruitgang op de Sint-
Annaplaats.2998 Hij stierf op 14 september 1764 en werd drie dagen later
te Ravenstein begraven. Elisabeth de weduwe stierf daar op 7 december
1776. Zij kregen 6 kinderen waaronder : OTTHO DONKERS

Pagina 652

XIV-gg. OTTHO DONKERS is op 8 oktober 1734 te ’s-Hertogenbosch
gedoopt en keerde evenals zijn ouders en beide zusters terug naar
Ravenstein, de stad van zijn voorouders. Daar was hij minstens sedert
1765 werkzaam als schoenmaker en -lapper.3008 In 1804 en 1816 was
hij armmeester van zijn stad.3009 Op 9 oktober 1771 trouwde hij aldaar

 

Pagina 654

XV-ll. JAN DONKERS3023 (Joannes Gerardus Wilhelmus) is op 16 april
1774 te Ravenstein gedoopt, wordt in 1821 schoenmaker van zijn vak
genoemd3024, in 1823 taalmeester (onderwijzer in een vreemde taal) en
sinds 1825 rijksschatter ofwel taxateur van slachtvee.3025 Hij woonde in
de Achterstraat. Te Ravenstein trouwde hij op 2 mei 1797 met Anna Maria
Smits. Hij hertrouwde aldaar op 29 april 1799 met Wilhelmina Henrica de
Ruyter en overleed er op 22 maart 1835. Met Wilhelmina kreeg hij 5 kinderen,

waaronder 4. Franciscus Cornelis Donkers

 

pagina 675 :

XVI-rr. FRANCIS DONKERS (Franciscus Cornelius) metselaar (1832), timmerman (1835), tuinman (1833–1845), tapper (1837), dagloner (1846) en sinds 1841 herbergier in de Walstraat. Hij werd te Ravenstein gedoopt op 14 september 1805, trouwde daar op 16 juni 1832 met de dienstmeid Wilhelmina Petronella Schoofs en overleed er op 23 november 1871.3075 Zijn vrouw, dochter van Leonardus Schoofs en Geertruida Kamps, was op 16 augustus 1805 geboren te Hommersum in Pruisen, zette als weduwe de herberg voort en stierf te Ravenstein op 1 april 1886. Zij kregen 7 kinderen (..) , kind 5. was FRANCISCUS ALOYSIUS DONKERS.

 

Ravenstein herberg walstraat 19e eeuw

 

Ravenstein, Herberg in de Walstraat

Pagina 676:

XVII-aaa. FRANCISCUS ALOYSIUS DONKERS is op 9 juli 1840 te Ravenstein
geboren. Hij was huisschilder van beroep toen hij op 13 mei
1867 aldaar trouwde met Antonia Johanna Aloysia Teunissen. Zij was
te Ravenstein geboren op 7 april 1844 als dochter van de metselaar
Gerardus Teunissen en Elisabeth van der Lest. Zij woonden in de Grote
Kerkstaat (1868), in de Landpoortstraat (1870 e.v.) en in de Nieuwstraat
(1878 e.v.). In 1889 verhuisde het hele gezin naar Rotterdam. Daar is
F.A. Donkers op 10 augustus 1912 gestorven. Zij kregen 14 kinderen

(..)

.14 Maria Petronella Lucia Donkers is op 15 augustus 1886 te Ravenstein geboren en trouwde te Rotterdam op 30 januari 1907 met Petrus Johannes Josephus Rombouts. Zij stierf te Berkel Rodenrijs
op 19 maart 1987. Haar man was geboren te Rotterdam op 19 maart
1885 en is overleden te Delft op 6 juli 1967. Zij kregen 13 kinderen.

 

Zeven eeuwen Donkers, Donckers, De Doncquers

Boeren, burgers en baronnen

Klik naar pagina 625 - 679

 

 

 

 

Go to top