Rombouts sinds 1530

Frans (Francis) ROMBOUTS (1631-1691)

Limburgse burgemeester van New York

(English text)

NY City flag


Rombouts.JPG
Frans Rombouts werd op 22 juni 1631 in Hasselt geboren als tweede zoon van Jan Rombouts, deze was belastingontvanger van de Luikse aartsdiaken, en Johanna Haenen. Zijn broer Laurent, geboren op 1 maart 1623, studeerde in 1641 aan de Leuvense universiteit en werd notaris in Hasselt.
 

Op driejarige leeftijd stierf zijn vader en toen hij zeventien was stierf zijn moeder. Frans werd dus op zeventienjarige leeftijd wees.

Na de dood van zijn moeder vertrok hij naar de toen heel rijke stad Amsterdam waar hij aanvankelijk als klerk bij een koopman werkte. In 1654 moest hij op handelsmissie naar Nieuw-Amsterdam in Amerika.

Hij bleef hier twee jaar en ging dan terug om in het bijzijn van een Rotterdamse notaris zijn broer, die was achtergebleven in Hasselt, de volmacht te geven om hun ouderlijk huis te verkopen. Hierna vertrekt hij weer naar Nieuw-Amsterdam. Wist je dat Nieuw-Amsterdam eerst Novi Belgii heette en in 1624 door Belgen werd gesticht. Door de migratie van heel veel Nederlanders werd de naam veranderd naar Nieuw-Amsterdam. Later veroverden de Engelsen Nieuw-Amsterdam en veranderde de naam naar New York.

Frans Rombouts begon samen met zijn vennoot Guliam Verplanck, ook een Vlaming, een pelsenhandel met de Indianen. Al snel werd Rombouts heel rijk en hij kocht het eerste stenen huis in Nieuw-Amsterdam, op de Heerestraat, nu Broadway in Manhattan.

Na twee kinderloze huwelijken trouwde hij met Helena Teller, dit was voor hun beide het derde huwelijk. Helena had uit haar vorige huwelijken nog zeven kinderen en uit dit huwelijk kregen Frans en Helena drie kinderen, twee jongens en een meisje. De jongens stierven zeer jong maar het meisje Catharina, geboren op 5 september 1687, overleefde.

In 1673-1674 werd de rijke koopman Rombouts "alderman" of schepen. Hij bleef dit tot in 1679 en werd toen burgemeester van New York. Inmiddels was hij ook "inspector of white and brown bread" geweest. Dit hield in dat hij het brood op zijn kwaliteit moest controleren.

NewYork2.JPG (30018 bytes)In 1685 kreeg hij samen met zijn maat Verplanck 85000 acres ( = ± 212500 hectaren ) van koning James II van Engeland. Rombouts moest zich wel eerst door de Indianen die in dit gebied leefden als eigenaar laten erkennen. Een legende zegt dat Rombouts de twintig verschillende stamhoofden bijeenbracht en zei dat zij een papier moesten tekenen wat hem recht gaf op zoveel grond als hij kon zien. Omdat zij tussen bossen en heuvels zaten, gingen de Indianen akkoord en tekenden het papier. Hierop beklom de geslepen Rombouts de grootste heuvel en kreeg zo nog een groter gebied van de Indianen dan hij normaal zou gekregen hebben.

In 1686 en 1687 werd hij opnieuw schepen op aanbeveling van gouverneur Dongan, die hem zeer geschikt achtte om dit vacante ambt te bekleden.

In 1690 werd hij door luitenant-gouverneur Leisler benoemd tot lid van de "Board of Admiralty" die de op de Fransen buitgemaakte schepen moest verkopen.

Frans Rombouts stierf in 1691.

Catharina Rombouts trouwde op zestienjarige leeftijd met Roger Brett, een Engels zeeofficier van de Royal Navy van Engeland, die in New York woonde. Ze kregen vier kinderen, waarvan er nu nog talrijke afstammelingen in de U.S.A. wonen. Toen Helena in 1707 stierf, besloten de pasgehuwden op het land van Frans Rombouts te gaan wonen en het te gaan ontginnen. Het huis dat was gebouwd door haar vader verhuurden ze en Roger bouwde een houten hut op haar erfenisdeel. In 1709 bouwden ze een stenen huis en een watermolen die alom bekend werd.

Roger Brett stierf zeer jong. Tijdens een storm sloeg hij overboord en verdronk in de Hudson toen hij in zijn sloep met voorraden terugkeerde van New York naar zijn landgoed.

Catharina hertrouwde niet en bleef samen met haar kinderen op het landgoed wonen om het verder te ontginnen. Ze werd de eerste grondverkavelaarster in Amerika. Ze werd geëerd als een barones en bouwde op haar landgoed de eerste Nederlandse Gereformeerde Kerk waarin ze nadien werd begraven.

Ze stierf in 1764 op 77-jarige leeftijd en werd in Amerika een levende legende.

De oorspronkelijke woning bleef familiebezit tot in 1954. Toen werd het een museum met als naam "Madam BRETT Homestead". Het is nog altijd te bezichtigen in Beacon, New York.

Robin Poelmans

 

Tekening door Dré Mathijs

NB. Familierelatie met onze Rombouts stambomen niet gevonden.

 

(English text)

 

 
 

Rombouts avenue NY

Rombouts Avenue, New York

 

Francis Rombouts op Wikipedia